Persbericht schrijven, waarom en hoe?

Een persbericht wordt geschreven en verspreid om de wijde wereld te voorzien van allerlei informatie en gebeurtenissen. Als ondernemer kun je een persbericht schrijven, in de hoop dat het artikel gepubliceerd wordt en jouw doelgroep op de hoogte wordt gebracht.

Free publicity

Als het artikel wordt gezien en de pers het interessant genoeg vindt om het te plaatsen, dan is dit gratis reclame ofwel free publicity. Dit kan goed uitpakken voor je naamsbekendheid. Het is bij het schrijven van een persbericht wel van belang dat je hem op de juiste manier schrijft waardoor de pers, kranten en journalisten hem willen verspreiden. Het artikel moet dus interessant genoeg en nieuwswaardig zijn. Onthoud hiernaast dat het nooit 100% zeker is, dat de pers het bericht volledig overneemt. Vaak passen journalisten het verhaal aan zodat het past bij hun krant, magazine of website.

Hoe schrijf ik een persbericht?

Vaak is de opbouw van een persbericht overal ongeveer hetzelfde. Grofweg kun je het schrijven van een persbericht in 5 stappen verdelen:

1.Persbericht

Schrijf bovenaan je bericht dat het om een persbericht gaat. Vermeldt hiernaast de datum van de dag van schrijven en de locatie.

2.Kop van het bericht

Schrijf een goede kop die aandacht trekt van je lezer en iemand nieuwsgierig maakt waardoor men verder wil lezen. Inspiratie nodig? Sla dan de krant open of lees het nieuws op de nieuwssites. Je zult al snel merken dat een titel aandacht trekt en nieuwswaardig is.

3.Introductie

Dan komt de introductie die vaak dikgedrukt is. Hierbij is het de bedoeling dat je in een paar zinnen samenvat wie, wat wanneer en waar er aan de hand is. Probeer hierbij ongeveer 30-50 woorden aan te houden.

4.Kern

Bij de kern komt de uitwerking/uitleg van de introductie. Het is de bedoeling dat je hier verdere uitleg en bijzaken aan het woord laat komen.

5.Noot van de redactie

Bij de noot van de redactie geef je aan hoe een journalist aan meer informatie kan komen. Je kan hierbij dus je naam, emeiladres en telefoonnummer achterlaten. Zorg er wel voor dat men het onderscheidt duidelijk kan maken tussen het bericht zelf en je contactgegevens, om te voorkomen dat deze ook worden gepubliceerd.  .

 

Powered by WishList Member - Membership Software